Posts made in Sierpień, 2012


Pneumatyczne elementy sterujące są najbardziej rozbudowana grupą w układach hydraulicznych. Zawory hydrauliczne są elementem przeznaczonym do sterowania kierunkiem, ciśnieniem lub natężeniem płynu w napędach hydraulicznych i pneumatycznych. Podział elementów pneumatycznych określa norma PN-74/M-73702. Norma ta dotyczy zasadniczo podziału elementów i dzieli je na grupy: Grupa 1 Zawory hydrauliczne ustalające kierunek...

Read More

Przewody hydrauliczne są elastycznymi elementami łączącymi, produkowanymi z wężów hydraulicznych, na końcach których znajdują się dopasowane, pod względem formy oraz występujących sił, końcówki. zaciskane przez zakuwarki. Przewody hydrauliczne są dobierane nie tylko pod kątem ciśnienia mediów przewodzonych w nich, ale także bardzo ważną role w doborze odpowiedniego przewodu odgrywają specyficzne warunki...

Read More

Wraz ze wzrostem wymogów czystości układów, spowodowanymi wymogami środowiskowymi oraz rozwoju techniki, która wymaga większych ciśnień i wydłużonych cyklów serwisowych na filtrach hydraulicznych spoczywają coraz to większe wymagania. Poprawna filtracja zaczyna się już na etapie doboru, podyktowana jest także ustalonym normom ,jak i charakterem pracy i umiejscowienia. Jak dobrać odpowiednie filtry ? Należy...

Read More

Najczęściej spotykanymi uszczelnieniami są uszczelnienia techniczne. Wyróżniamy tutaj: uszczelnienia tłoków i tłoczysk, oringi i sznury oringowe, sznury, szczeliwa i płyty uszczelkarskie, simmeringi – pierścienie uszczelniające wałki obrotowe w zakresie średnic od 4 mm do 2500 mm (typów A, A0, B, AH, BABSL, DUO, RWDR), uszczelki cylinderków hamulcowych i pomp. płyty gumowe, pierścienie zgarniające...

Read More

Siłownik hydrauliczny składa się z cylindrycznej obudowy różnej wielkości, w której w obu kierunkach porusza się tłok o określonej powierzchni. Obudowa siłownika jest zamknięta z obu stron. Jest to ważne z powodów uniknięcia wycieków, tym samym utraty sił wytwarzanych w siłowniku hydraulicznym Przez zamknięcie z jednej strony wychodzi tłoczysko – końcówka części roboczej tłoka. Całość...

Read More