Kanał Sueski


Hydraulika Siłowa Wiadomości

W tym blogu chciał bym przedstawić jeszcze jeden cud inżynierii jak i hydrauliki siłowej. Cudem tym jest Kanał Sueski bez którego wielu marynarzy nie wyobrażało by sobie życia. Podam w tym artykule podstawowe dane jak i historię tego Kanału. Wtedy uświadomicie sobie państwo jaka cudowna to budowla i ile zastosowania w niej hydrauliki siłowej :

Kanał Sueski leży w północno-wschodnim Egipcie łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Długość 161 km, szerokość 160-200 m. W południowej części Kanału Sueskiego przebiega przez jeziora: At-Timsah, Wielkie Jezioro Gorzkie i Małe Jezioro Gorzkie. Czas przepływu ok. 15 godzin. Główne porty: u południowego wejścia Suez, na trasie Al-Ismailia i Al-Kantara, przy północnym wejściu Port Said. Kanał Sueski ma ogromne znaczenie międzynarodowe, skracając drogę z Europy do Azji o ok. 40%. – hydraulika siłowa

Hydraulika siłowa to coś co nas interesuje.

Całkowita długość kanału wynosi 162 km, szerokość – 160-200 m (po modernizacji – do około 300 m), dopuszczalne zanurzenie statków – 11,6 m (po modernizacji – do 23 m). Średnia przepustowość kanału wynosi 60 statków na dobę. W roku 2008 kanał przepłynęło 21415 statków. Średni czas przejścia statku przez kanał – 15 h. Co 10 km wybudowano zatoki dla mijających się statków. Dzięki wybudowaniu Kanału Sueskiego skrócono trasę żeglugową z Londynu do Bombaju o około 7,5 tysiąca kilometrów. Kanał obsługuje 8% światowych transportów ropy. W 2009 roku przez Kanał Sueski przepłynęło ponad 35 tysięcy statków, z czego 10% to tankowce, które przewożą 15% zapotrzebowania na ropę w Europie. ( Hydraulika Siłowa News )

Historia vide hydraulika siłowa.

W 1854 francuski inżynier F.M. de Lesseps uzyskał koncesję na budowę kanału łączącego Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Dzięki jego staraniom w 1858 utworzono spółkę Towarzystwo Kanału Sueskiego (z przewagą kapitału francuskiego). 1859 rozpoczęto prace konstrukcyjne. – hydraulika siłowa

Oficjalne otwarcie Kanału nastąpiło 17 XI 1869. Jako obiekt o kluczowym znaczeniu gospodarczym i strategicznym, Sueski Kanał stał się przedmiotem zainteresowania Brytyjczyków, którzy w 1875 odkupili egipskie akcje, uzyskując decydujący głos w jego sprawach. 1882 wojsko brytyjskie obsadziło strefę Kanału wywołując sprzeciw innych państw europejskich. – hydraulika siłowa

Hydraulika siłowa nas pociąga.

29 X 1888 w Stambule podpisano konwencję gwarantującą międzynarodowy charakter Kanału Sueskiego. Po ogłoszeniu niepodległości Egiptu (1922) status Kanału Sueskiego nie uległ zmianie, a podpisana 1936 umowa brytyjsko-egipska nadal gwarantowała Wielkiej Brytanii prawo do baz wojskowych w jego strefie. ( Hydraulika Siłowa News )

Żeglugę na Kanale dwukrotnie zamykano z powodu konfliktów w regionie: w lipcu 1956, w wyniku tzw. sueskiego kryzysu, i w czerwcu 1967, z powodu wojny arabsko-izraelskiej, tzw. wojny sześciodniowej (5-11 VI 1967). Sueski Kanał został wówczas zablokowany, a jego wschodni brzeg znalazł się pod okupacją izraelską. – hydraulika siłowa

Po wojnie Jom Kippur egipska kontrola nad Kanałem została przywrócona. 1975 wznowiono na nim żeglugę, dopuszczając do niej, po raz pierwszy, również Izrael.

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.