Co to jest filtracja?


Filtracja jest często operacją mechaniczną lub fizyczną, której podstawą jest oddzielenie cząstek stałych od cieczy (cieczy lub gazów) przez wstawienie medium, przez które jedynie płyn lub gaz może przejść. W hydraulice siłowej przez medium rozumiemy filtry, które zatrzymują ciała stałe lub inne zanieczyszczenia. Zatrzymywane cząsteczki są różne zależą od tego jak zbudowane są filtry. Jak w życiu bywa filtry są różne, na przykład: mechaniczne. Biologiczne, chemiczne, magnetyczne. Jednak w hydraulice siłowej mamy do czynienia głównie z filtrami mechanicznymi. Czyli są to małe sitka, które oddzielają zanieczyszczenia stałe od płynów hydraulicznych. Filtry w hydraulice siłowej wykonują filtrację, czyli można to nazwać pracę fizyczną ważna do utrzymania urządzeń hydraulicznych w dobrym stanie. Tu muszę zaznaczyć że filtry magnetyczne, są sprzedawane pod różną nazwą, nie zawsze nazywają się filtrami. Jest to uzależnione od tego jaka pracę mają wykonać filtry magnetyczne. Także należy o tym pamiętać.