Czysta ciecz jest niezbędna dla żywotności systemu


Wraz ze wzrostem wymogów czystości układów, spowodowanymi wymogami środowiskowymi oraz rozwoju techniki, która wymaga większych ciśnień i wydłużonych cyklów serwisowych na filtrach hydraulicznych spoczywają coraz to większe wymagania. Poprawna filtracja zaczyna się już na etapie doboru, podyktowana jest także ustalonym normom ,jak i charakterem pracy i umiejscowienia. Jak dobrać odpowiednie filtry ? Należy popatrzeć na: wymaganą klasę czystości oleju, miejsce montażu w układzie, nominalne ciśnienie pracy, wielkość przepływu, rodzaj oleju i warunki pracy. Kolejnym etapem doboru jest zależność charakteru pracy i umiejscowienia, rozróżniamy następujące grupy filtrów: wlewowe – oczyszczające ciecz podczas napełniania lub uzupełniania zbiornika, ssawne – znajdujące się przed pompą w linii lub w zbiorniku, zlewowe – oczyszczające powracający strumień cieczy, montowane na zbiorniku lub w linii, tłoczne – pracujące po stronie tłocznej pompy, odporne na ciśnienia panujące w tej części układu hydraulicznego, odpowietrzające – filtrują powietrze dostające się do zbiornika z olejem, bocznikowe – dokładne filtry znajdujące się poza układem olejowym. Pamiętajmy więc że czysta ciecz jest niezbędna dla żywotności systemu a dobre filtry są bardzo ważne.