Czystość najważniejszym czynnikiem funkcjonowania układów hydraulicznych.


Czystość najważniejszym czynnikiem funkcjonowania układów hydraulicznych. W wyniku dostawania się zanieczyszczeń obecnych w cieczy roboczej zwiększa się zużycie elementów urządzeń oraz armatury. W efekcie nagromadzone zaniesczyszczenia prowadzą do ich przedwczesnego uszkodzenia tychże elementów. Zadaniem filtrów hydraulicznych jest usunięcie z cieczy roboczej róznego rodzaju zanieczyszczeń. Wśród głównych zanieczyszczeń można wymienić obce związki chemiczne, bakterie, zanieczyszczenia stałe. Wszystko to może doprowadzic do stałego zanieczyszenia urządzeń. W zależności od rodzaju zastosowanego filtru stopień oraz intensywność filtracji będzie różna. Skala i dokładnośc filtracji waha się przeważnie od jednego do 16O mikronów. Wazne jest ciśnienie, czy wysokie czy niskie oraz stosowane medium filtrujące. Jeszcze raz podkreślam, że czystość jest bardzo ważnym jak nie najważniejszym czynnikiem funkcjonowania układów hydraulicznych.