Dziedziny wykorzystujące hydraulikę siłową


Przed II wojną światową hydraulika siłowa była dziedziną stosunkowo mało znaną, jeśli nawet nie rzec, iż dla wielu ludzi zupełnie obcą. Wraz z upływem czasu jednak hydraulika siłowa zaczęła mieć coraz większe znaczenie i dzisiaj układy hydrauliczne są wykorzystywane przez wiele różnych dziedzin.

Hydraulika siłowa ma na celu przede wszystkim opracowywanie oraz tworzenie coraz to nowocześniejszych układów hydraulicznych, które następnie mogą służyć do projektowania zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń. W takich układach hydraulicznych bardzo ważną rolę odgrywa między innymi ciecz hydrauliczna, chociaż oczywiście nie tylko.

Obecnie najważniejszą dziedzina wykorzystującą hydraulikę siłową wydaje się być budownictwo. W budownictwie dzięki hydraulice siłowej możliwe jest funkcjonowanie wielu podstawowych maszyn, takich jak chociażby koparki.

Hydraulika siłowa ponadto jest wykorzystywana przez górnictwo, rolnictwo, a także przez branżę transportową (do tworzenia nowoczesnych samolotów oraz samochodów typu ciężarówki wywrotki).