Filtry w hydraulice siłowej


Urządzenia działające w oparciu o hydraulikę siłową pracują niejednokrotnie w skrajnie trudnych warunkach. W większości wyposażone są w filtry oleju hydraulicznego. Od właściwości oleju oraz trwałości takich elementów jak pompy, zawory, uszczelnienia i siłowniki narażonych na wysokie ciśnienia, ścieranie oraz erozje w dużym stopniu zależy niezawodność systemu hydraulicznego. To wszystko zapewniają odpowiednie filtry hydrauliczne. Poprzez efektywne wychwytywanie i usuwanie zanieczyszczeń osiągany jest odpowiedni poziom czystości systemów hydraulicznych. Filtracja powinna być dokonana w taki sposób by nie zakłócić swobodnego przepływu oleju lub nie zmniejszyć ciśnienia w systemie. Wśród filtrów hydraulicznych wyróżnić możemy: filtry wysokociśnieniowe – są to filtry projektowane z najwyższą precyzją, tak aby spełniały najbardziej surowe wymagania instalacji wysokociśnieniowych, filtry powrotne – stanowią ostatni element układu hydraulicznego i zatrzymują cząsteczki zanim te dostana się do silnika, filtry wlewowo-napowietrzające – zazwyczaj proste filtry stanowiące, filtry ssawne – stosowane, filtry puszkowe – są obecnie najczęściej stosowanymi filtrami oleju w silnikach spalinowych