Hydraulika Siłowa a mechanika płynów


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Hydraulika Siłowa jest powiązana z działem fizyki który zajmuje się mechanika płynów. Mechanika płynów to dział fizyki opisujący zjawiska związane z ruchem cieczy i gazów. Zastanawiając się na zakresem zainteresowań mechaniki płynów możemy łatwo zauważyć, że niemal wszystko, co otacza człowieka jest w dużej części płynem i rządzi się prawami mechaniki płynów. (Hydraulika Siłowa News) Już starożytni intuicyjnie zauważyli, że spośród czterech podstawowych pierwiastków struktury wszechświata (powietrze, ogień, woda i ziemia), trzy są płynami. Czwarty, ziemia, też w rzeczywistości jest płynem za wyjątkiem cienkiej skorupy stałej. Wydaje się, że jest w tej uproszczonej odpowiedzi na nasze pytanie dużo prawdy. (Hydraulika Siłowa News) Znaczenia mechaniki płynów dla zrozumienia praw rządzących naturalnym środowiskiem człowieka jak i jego życiowymi funkcjami nie trzeba uzasadniać. Mechanika płynów to także dziedzina techniki i działalności inżynierskiej, gdyż wiele, jeśli nie większość, procesów przemysłowych opiera się na mechanice płynów także Hydraulika Siłowa. Często niedostrzeganie roli mechaniki płynów wiąże się ze specyfiką danej dziedziny, odmienną nomenklaturą lub wąskim zakresem jej zastosowań. Ale poczynając zarówno od opisu huraganów, wybuchów wulkanów, wybuchów na słońcu, transportu ropy czy odlewania metali, jak i procesów oddychania, przepływu krwi, procesów wewnątrz komórkowych, wszystkie te procesy opierają się na mechanice płynów, także zachowanie się cieczy w przemyśle np. Hydraulika Siłowa .Co ważne, wszystkimi tego typu procesami rządzi w rzeczywistości jedno podstawowe równanie mechaniki płynów, równanie Naviera- Stokes’a. Mogłoby się wydawać, że jest to znakomite ułatwienie. (Hydraulika Siłowa News)W rzeczywistości rozwiązanie tego równania dla istotnej klasy przepływów, przepływów turbulentnych, pozostaje ostatnim nie rozwiązanym, ważkim problemem fizyki klasycznej.

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.