Kawitacja w turbinach hydraulicznych


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Kawitacja jest to powstawanie pęcherzyków gazu w cieczy przepływającej przez wszelkie turbiny hydrauliczne. Kawitacja występuje wtedy, gdy ciśnienie statyczne cieczy spadnie poniżej ciśnienia gazu. Kawitacja jest najbardziej prawdopodobna w pobliżu ostrzy szybko przemieszczających się oraz w regionie wyjścia turbiny. Przyczyną kawitacji jest wysokie ciśnienie cieczy wychodzącej z turbiny. Ciśnienie to jest połączeniem elementów statycznych i dynamicznych. ( Hydraulika Siłowa News ) Ciśnienie dynamiczne płynu wynika z mocy i prędkości przepływu w komponentach. Ciśnienie statyczne zaś wynika z rzeczywistego ciśnienia płynu.

Hydraulika siłowa nas interesuje.

Ciśnienie statyczne reguluje proces tworzenia się pęcherzyków gazu. Tak więc, kawitacja może wystąpić w pobliżu ostrzy szybko poruszających się w turbinie i wynikać z wzrostu ciśnienia dynamicznego w pobliżu łopatek, powodując spadek ciśnienia statycznego. Kawitacja występuje także na wylocie turbiny w przypadku kiedy płyn stracił część swoich właściwości oraz nastąpił wzrost ciśnienia dynamicznego w głowicy, co ogólnie doprowadza do spadku ciśnienia statycznego, w konsekwencji do kawitacji. Skutkami kawitacji jest implozja pęcherzyków gazu, które maja wysoką częstotliwość. Implozje te mogą spowodować uszkodzenie maszyny lub powolną jej erozje, zwaną potoczne erozją kawitacyjną. Implozja mniejszych pęcherzyków stwarza większą częstotliwość fal. Także mniejsze pęcherzyki są bardziej szkodliwe dla urządzeń.

Hydraulika siłowa nas pociąga.

Mniejsze pęcherzyki nie wpływają jednak tak bardzo na efektywność maszyny. Duże zaś potrafią spowodować duży spadek efektywności (kieszeń gazową).

 

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.