Kierunek – Hydraulika


Moja praca magisterska traktowała o temacie, którym uwielbiam się zajmować i parać. O elementach i urządzeniach hydrauliki siłowej. Zawsze chciałem pracować w przemyśle, a moje studia inżynierskie miały mi taka prace umożliwić. Po zakończeniu studiów nie zwlekając ani chwili zająłem się pisaniem pracy inżynierskiej i przygotowaniem do jej obrony. Moja praca traktowała o szeroko pojętym przemyśle, związanym z urządzeniami hydraulicznymi, o możliwościach i perspektywach produkcji siłowników hydraulicznych, przewodów hydraulicznych, a także wszelkiego rodzaju uszczelnień i filtrów. Hydraulika, to gałąź przemysłu i nauki, która z roku na rok rozwijała się coraz prężniej dając spore możliwości rozwoju każdej osobie pracującej w tej branży. Już teraz interesowało się moją osobą kilka firm produkujących w tej branży oferując na starcie dość wysokie zarobki i mieszkanie. Chciałem więc, aby moja praca i jej obrona wyszły jak najlepiej. Przez lata byłem bardzo pilnym studentem, więc miałem nadzieję, że uda mi się wszystko zdać na piątkę.