Kierunek Inżynieria Hydrotechniczna


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Kierunek hydrotechniczny jest to dział inżynierii lądowej i wodnej, dotyczy przepływu i transporty płynów, głównie wody i ścieków. Charakterystyczną cechą tego kierunku jest stosowanie grawitacji jako siły napędowej powodującej ruch płynów. Ten obszar inżynierii lądowej i wodnej jest ściśle związane z projektowaniem mostów, zapór , kanałów , kanałów i wałów przeciwpowodziowych , a zarówno sanitarnych i inżynierii środowiska.

Hydraulika siłowa nas interesuje.

Kierunek ten polega na stosowaniu mechaniki płynów, zasad do problemów dotyczących zbierania, przechowywania, kontroli, transportu, regulacji, pomiarów i zużycie wody a także hydrauliki dotyczącej transportu osadów przez rzekę. ( Hydraulika Siłowa News ) Jeśli chodzi o historię tego kierunku to już starożytni inżynierowie rzymscy w pierwszym wieku p.n.e. budowali już akwedukty wykorzystujące siłę grawitacji w celu kontroli przepływu wody. W Chinach inżynierowie za czasów Dynastii Zhou (600 rok p.n.e.) budowali zapory, zbiorniki wody i irygacje.
Pod wieloma względami podstaw hydrauliki nie zmieniły się od czasów starożytnych.

Hydraulika siłowa nas pociąga.

Płyny są nadal przenoszone w przeważającej części przez grawitację, poprzez system kanałów i wodociągów, choć zbiorniki zasilania mogą być teraz wypełnione przy pomocy pomp hydraulicznych. W współczesnych czasach zapotrzebowanie na wodę stale rośnie i hydraulika jest w poważnych kłopotach.

 

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.