Klasyfikacja filtrów


Rozróżniamy kilka rodzai filtrów: filtry ssące, filtry powrotne, filtry sieciowe, filtry nisko-średnio-wysoko-ciśnieniowe. Ze względu na mobilność dzielimy je na mobilne i stacjonarne. Następnym podziałem jest podział ze względu na sposób oczyszczania wody. I tu możemy rozróżnić filtr hydrauliczny mechaniczne, z węglem aktywnym, odżelaziacze i odmanganiacze, zmiękczacze, filtry z odwróconą osmozą. Pierwsze z nich stosuje się je do wstępnego oczyszczania wody zarówno z ujęć indywidualnych, jak i z sieci wodociągowej. Zatrzymują zanieczyszczenia stałe o wymiarach nawet 1 mikrona. Drugie stosuje się je, gdy trzeba poprawić smak i usunąć drażniący zapach chloru z wody wodociągowej. Usuwają z niej także żółtawe zabarwienie. Jest to możliwe dzięki silnym właściwościom absorpcyjnym węgla aktywnego w stosunku do chloru, substancji organicznych, a także herbicydów i pestycydów. Trzecie stosuje się je do likwidowania mętności wody i usuwania jej zabarwienia spowodowanego zbyt wysokim stężeniem żelaza i manganu, a więc wad dotyczących wody z głębokich studni. Ostatnie niemal w 100% usuwają wszelkie związki rozpuszczone i zawieszone w wodzie.