Klasyfikacja pneumatycznych elementów sterujących


Pneumatyczne elementy sterujące są najbardziej rozbudowana grupą w układach hydraulicznych. Zawory hydrauliczne są elementem przeznaczonym do sterowania kierunkiem, ciśnieniem lub natężeniem płynu w napędach hydraulicznych i pneumatycznych. Podział elementów pneumatycznych określa norma PN-74/M-73702. Norma ta dotyczy zasadniczo podziału elementów i dzieli je na grupy:

Grupa 1 Zawory hydrauliczne ustalające kierunek przepływu: Zawory: rozdzielające, zwrotne, szybkiego spustu, przełączniki obiegu, podwójnego sygnału, odcinające. Grupa 2 Zawory hydrauliczne ustalające ciśnienie : Zawory: ograniczające ciśnienie, różnicowe, proporcjonalne, kolejności działania Grupa 3: Zawory hydrauliczne sterujące natężeniem przepływu: Zawory: dławiące, dławiąco – zwrotne, dławiąco proporcjonalne.