Krótko o siłowniku hydraulicznym


Siłowniki hydrauliczne uzyskują swoją moc dzięki ciśnieniu płynu hydraulicznego najczęściej jest to olej hydrauliczny. Siłownik hydrauliczny składa się z cylindra i połączonego z nim tłoka. Tło wykonuje pracę do tyłu i do przodu. Cylinder na obu końcach jest zamknięty. Z jednej strony przez dno cylindra zwane też zaślepką a drugiej strony znajduje się głowica siłownika z której wychodzi trzon tłoka. Tłok składa się z pierścieni ślizgowych i uszczelnia. Tłok dzieli wnętrze siłownika na dwie komory . Komara dolna (zaślepka) i komora boczna (koniec pręta). Ciśnienie oleju hydraulicznego działa na tłok w konfiguracji liniowej. Siłowniki hydrauliczne a zwłaszcza ich generator jest pompą hydrauliczną, który przenosi stały lub regulowany przepływ oleju do spodu cylindra hydraulicznego, aby przenieść tłoczysko w górę. Tłok przesuwa się w oleju z drugiej komory do tyłu zbiornika. I odwrotnie czyli olej jest pompowany do tłoczyska komory bocznej i oleju z powierzchni tłoka przepływa z powrotem do zbiornika, bez ciśnieniem .Ciśnienie płynu w komorze tłoczyska okolicy jest (siła pociągowa). Siłowniki hydrauliczne to nieskomplikowane urządzenia.