Mało znany dział hydrauliki


Hydraulika siłowa jest stosunkowo mało znanym działem hydrauliki, która z kolei znana jest już nam wszystkim. Jednak to właśnie za sprawą hydrauliki siłowej możliwe jest produkowanie różnego rodzaju maszyn oraz urządzeń budowlanych, górniczych oraz przemysłowych. Na pewno każdy z nas doskonale zna podnośniki samochodowe, wykorzystywane na powszechną skalę w warsztatach mechaniki samochodowej, na pewno również wszyscy doskonale znamy dźwigi budowlane, które, jak się okazuje, bez hydrauliki siłowej również nie mogłyby zaistnieć.

Hydraulika siłowa wykorzystuje różnego rodzaju elementy, między innymi uszczelnienia oraz filtry, wchodzące w skład starannie dopracowywanych układów hydraulicznych. Duże znaczenie w układach hydraulicznych mają również specjalne ciecze hydrauliczne, najczęściej oleje, bez których wiele urządzeń również nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Na tych zasadach opiera się zatem dział hydrauliki siłowej i chociaż jest dziedziną stosunkowo mało znaną, to na pewno w przyszłości znaczenie hydrauliki siłowej będzie jeszcze bardziej wzrastać.