Napędy hydrauliczne


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca wytworzenia do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym energię jest ciecz.
W zależności od sposobu przenoszenia ruchu rozróżnia się napędy:
– Hydrostatyczne, których działania opiera się wykorzystaniu przede wszystkim energii ciśnienia cieczy.
– Hydrokinetyczne, których działanie opiera się na wykorzystaniu energii kinetycznej cieczy.

Hydraulika siłowa nas interesuje.

W zależności od rodzaju przenoszonego ruchu wyróżnia się napędy o ruchu obrotowym i postępowym. W napędach hydraulicznych może tez następować zmiana ruchu obrotowego na postępowy.
Skład właściwego napędu hydraulicznego:
– Pompy, zamieniające dostarczoną przez silnik energię mechaniczną na energię hydrauliczną. W napędach hydrostatycznych stosuje się pompy wyporowe, a w hydrokinetycznych wirowe
– Silniki hydrauliczne lub siłowniki – zamieniające dostarczoną przez pompy energię hydrauliczną z powrotem na mechaniczną.
– Zawory sterujące przepływem czynnika energii w układzie napędu hydraulicznego. ( Hydraulika Siłowa News )

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń podstawowych w napędzie hydraulicznym niezbędne są również elementy pomocnicze: przewody łączące, zbiorniki, filtry, akumulatory hydrauliczne, chłodnice lub podgrzewacze, przyrządy do pomiaru ciśnienia. Układy hydrauliczne są stosowane jako układy napędowe, a także jako układy sterujące.
Do zalet napędów hydraulicznych nalezą:
-małe gabaryty i ciężar, zwarta budowa,
-trwałość i niezawodność,
-duży moment rozruchowy przy krótkim czasie rozruchu i hamowania,
-płynna, bezstopniowa regulacja prędkości i zmiany kierunku ruchu,
-duża obciążalność przy małych prędkościach ruchu,
-łatwość zabezpieczenia przed przeciążeniem,
-realizacja dowolnych ruchów urządzenia wykonawczego: posuwisto-zwrotnych, wahadłowych i obrotowych,
-precyzja działania,
-standaryzacja elementów i łatwość automatyzacji,
-łatwość prowadzenia instalacji nawet na duże odległości,
-małe koszty konserwacji ze względu na smarne właściwości czynnika roboczego.

Hydraulika siłowa nas pociąga.

Wady:
-wrażliwość na zapowietrzenie,
-straty mocy podczas przepływu czynnika roboczego w instalacji,
-wymagania wysokiej precyzji wykonania i remontu urządzeń,
-wymagania wysokiej kwalifikacji obsługi,
-konieczność dokładnego wykonania elementów zasilających,
-trudności w uzyskaniu powolnych ruchów,
-w niektórych przypadkach konieczność utrzymywania stałej temperatury obiegowej
Nośnikami energii w napędach hydrostatycznych są ciecze robocze. Obecnie stosuje się dwa rodzaje cieczy:
– Oleje mineralne: spreparowane z produktów destylacji ropy naftowej.
– Najczęściej występują w postaci emulsji i oleju w wodzie lub wody w oleju oraz roztworów glikoli w wodzie, a także bezwodnych cieczy syntetycznych.
W napędach hydrostatycznych stosuje się sterowanie prędkości. Sterowanie prędkością obrotową polega na zmianie wydajności pompy, zmianie oporów przepływu cieczy w instalacjach i zmianie jednostkowej chłonności silnika lub zmianie powierzchni czynnej tłoka siłownika.

 

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.