Początki hydrauliki


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Człowiek używał mocy wody już 6000 lat. p.n.e. Prymitywne irygacje spotykamy w Mezopotamii jak i wczesnym Egipcie. Nie możemy też stwierdzić że wykorzystywanie wody do irygowania pól uprawnych to wynalazek zachodniej kultury, gdyż podobne irygacje spotykamy w starożytnych Chinach. To w Chinach znajdujemy prymitywne koła wodne napędzające pompy powietrza, które służyły do wytopu żelaza.

Hydraulika siłowa nas interesuje.

Znajdujemy tam też prymitywne narzędzia hydrauliczne używane w celach militarnych jak i do obserwowania gwiazd. Również na Sri Lance znajdujemy 2000 lat p.n.e prymitywne irygacje jak i rożne chłodnicze systemy używające mocy wody (głównie są to duże cysterny mające chłodzić pomieszczenia.) ( Hydraulika Siłowa News )  Wróćmy jednak do krajów nam bliższych czyli do starożytnej Grecji jak Rzymu. Grecy byli nazywani mistrzami wczesnej hydrauliki. W Grecji to znajdujemy wiele maszyn używających siły hydrauliki. Możemy też ich uznać za twórców pierwszej pompy hydraulicznej, która z czasem wykorzystywali także Rzymianie.

Hydraulika siłowa nas pociąga.

W Rzymie siła wody była już wykorzystywana na szeroką skalę głównie do zaopatrywania miast w wodę pitną .ale nie tylko, także znajdujemy jej zastosowanie w górnictwie jak i do napędzania pomp powietrza podczas wytopu żelaza.
W średniowieczu hydraulika była najbardziej rozwinięta u narodów muzułmańskich. Spotykamy tam: fontanny, turbiny wodne, pompy wodne, irygacje, kanały, koła wodne.
Nową dział w hydraulice został dopiero otwarty w 1600 roku a to za sprawą Benedetto Castelli ale to już inna historia.

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.