Podstawowe uszkodzenia siłowników hydraulicznych


Siłowniki hydrauliczne są używane w wielu urządzeniach. Prosta budowa siłowników hydraulicznych pozwala na podnoszenie ciężkich przedmiotów ale nie tylko. Przy użyciu cieczy przeważnie oleju pod wysokim ciśnieniem siłowniki hydrauliczne są niezawodne w wielu zastosowaniach. Jeśli jesteś zaangażowany w budowę, rolniczego lub innego sprzętu ciężkiego z czasem będziesz musiał zmierzyć się z naprawą lub konserwacją siłowników hydraulicznych. Podstawowym problemem z jakim możesz się spotkać jest uszkodzone uszczelnienia i pierścieni tłokowych. Zdarzają się również uszkodzenia tłoczyska. Wymiana uszczelek i pierścieni tłokowych to podstawowe działanie przy uszkodzeniu siłowników hydraulicznych. Uszczelnienia wokół wału są podstawowym sprawcą uszkodzenia siłownika hydraulicznego. W tym wypadku należy rozebrać uszkodzony element i zastąpić go nowym. Wymiana pierścieni tłokowych także powinna być wykonywana regularnie. Pamiętać należy że przed demontażem cylindra ważne jest sprawdzenie schematu konkretnego cylindra hydraulicznego aby stosownie zaopatrzyć się w odpowiednie części.