Podstawowe wzory na wyliczenie sił wytwarzanych w cylindrze hydraulicznym


Siłownik hydrauliczny jest najczęściej spotykanym i najbardziej używanym elementem hydrauliki siłowej. Siłownik hydrauliczny ma na celu zmienienie ciśnienia olejów w ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka. Siły uzyskiwane w ruchu posuwisto-zwrotnym są bardzo duże. Na tyle duże że można nimi przesuwać, przenosić kilkotonowe ładunki, elementy konstrukcyjne. Wzór na wyliczenie tej siły jest bardzo prosty: F=A*p gdzie A to wielkość czynna tłoka a p to ciśnienie robocze oleju który działa na siłownik. Częstość natężenia przepływu oleju hydraulicznego zasilającego siłownik w celu przesuwu tłoku obliczamy następującym wzorem: Q=A*v. Gdzie Q oznacza natężenie przypływu przez siłownik hydrauliczny a A to wielkość tłoka, v zaś to prędkość przesuwu. Siłownik hydrauliczny składa się z cylindrycznej obudowy, w której w obu kierunkach porusza się tłok. Obudowa siłownika jest zamknięta z obu stron. Przez zamknięcie z jednej strony wychodzi tłoczysko – końcówka części roboczej (tłoka). Całość wyposażona jest dodatkowo w pierścienie uszczelniające, zabezpieczające przez wyciekiem oleju. Końcówka tłoka wyposażona jest w elementy mocujące do napędzanych elementów.