Smarowanie


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Smarowanie jest to doprowadzenie smaru stałego (plastycznego), ciekłego (oleju), ciała stałego (np. dwusiarczek molibdenu, grafit) bądź gazowego w miejsce styku współpracujących części maszyn lub urządzeń. (Hydraulika Siłowa News) Przy konstrukcji poszczególnych węzłów tarcia, należy przewidzieć odpowiednie smarowanie, gdyż ma ono decydujący wpływ na zużycie cierne a tym samym ich niezawodność i trwałość oraz na straty mocy (dyssypację). Środek smarny jest częścią konstrukcyjną maszyny. Najkorzystniejsze smarowanie uzyskuje się dzięki środkom smarnym płynnym, gdyż najłatwiej i najprecyzyjniej można je doprowadzić do węzłów tarcia. (Hydraulika Siłowa News)

Zadania smarowania:

 • zmniejszanie tarcia,
 • usuwanie zanieczyszczeń ze współpracujących części,
 • ochrona przed korozją, (Hydraulika Siłowa)
 • odprowadzenie ciepła z obszaru tarcia,
 • tłumienie drgań,
 • amortyzacja obciążeń uderzeniowych,
 • zmniejszenie luzów i skutków ich powiększania się.

Rodzaje smarowania smarem ciekłym:

 • hydrostatyczne,
 • hydrodynamiczne, (Hydraulika Siłowa)
 • hybrydowe,
 • elastohydrodynamiczne.

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.