Systemy sanitarne starożytnych


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Już w epoce neolitu zaczęły powstawać pierwsze miasta na Bliskim Wschodzie. Ludzie wtedy stanęli przed wielkim problemem sanitarnym. Jak zaopatrzyć w wodę tyle osób i jak pozbyć się nieczystości? Pierwsze skomplikowane systemy kanalizacyjne są datowane na połowę III tysiąclecia p.n.e., odkryto m.in. w dolinie Indusu – w ruinach miast Mohendżo-Daro i Harappa. Prymitywne kanały ściekowe i kloaki budowano już w VI tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii, na terenie dzisiejszego Iraku. Hydraulika Siłowa nie była rozwinięta więc do przepływu wody najczęściej używano naturalnych spadków i siły grawitacji. (Hydraulika Siłowa News) O ile z odprowadzaniem nieczystości radzono sobie całkiem dobrze, to doprowadzenie czystej wody okazało się trudniejsze. Dopiero Egipcjanie w połowie II tysiąclecia p.n.e. uporali się z tym problemem. Tamtejsi garncarze wymyślili prototypową rurę – dzban bez podstawy, który można łączyć z innymi. Byli pierwszymi, którzy potrafili transportować wodę rurami. Z czasem do starożytnych miast doprowadzono akwedukty, czyli podziemne lub nadziemne kanały wodociągowe, dostarczające wodę z odległych źródeł dzięki wykorzystaniu siły grawitacji. Hydraulika Siłowa dopiero u Greków zaczęła odgrywać poważną rolę w systemach sanitarnych. Grecy budowali proste akwedukty – przykryte kamieniami kanały wodociągowe, często zakopywane głęboko pod ziemią. Wodę w miastach gromadzono w potężnych cysternach. Używano jej w fontannach oraz do napełniania domowych wanien, ważnego, greckiego wynalazku. W wielu domach znajdowały się ustępy, połączone z kanałami ściekowymi biegnącymi pod powierzchnią ulic, odprowadzającymi nieczystości do pobliskich rzek. Znaczące dokonania Greków wkrótce przyćmili Rzymianie, uważani za największych hydraulików w historii. Hydraulika iłowa dotąd zawdzięcza wiele Rzymianom

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.