Uszczelnienia cylindrów hydraulicznych


Siłowniki hydrauliczne różnią się rodzajami i sposobami w jaki są składane. Niektóre zbudowane są z długich prętów, których łączne końce razem z „orzechami” używane są do zablokowania ich w miejscach do tego przystosowanych. Z kolei inne siłowniki hydrauliczne składają się z nieruchomego jarzma na ruchomym końcu, zawierają uszczelnienia wokół wału gdzie śruby typu out umożliwiają sprawny demontaż. Częstym problemem cylindrów hydraulicznych są przewody hydrauliczne, którymi płyn hydrauliczny płynie do cylindra hydraulicznego. Aby naprawić taki typ problemu należy wykonać ssanie i wyjąć wał oraz tłok. Przy czym należy przy tej pracy być bardzo ostrożnym aby nie porysować wału ani nie uszkodzić uszczelnienia. Co do tłoka jest on najczęściej dołączony do wału za pomocą śruby lub nakrętki i musi być on usunięty w celu zastąpienia uszczelnienia w obudowie mocującej. Po wyjęciu tłoka należy starannie wyjąć uszczelkę i zastąpić ja nową pamiętając by przy tym nie używać żadnych ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić uszczelnienia. Pamiętać trzeba żeby ustawić uszczelkę prawidłowo.