Zapora Trzech Przełomów


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Zapora Trzech Przełomów to sukces współczesnej myśli technicznej jak i inżynierii czy hydrauliki siłowej. Jest ona największą budowlą hydrotechniczna zbudowaną przez człowieka. Hydraulika siłowa wykorzystywana jest w niej na okrągło jak i podczas budowy tak i po jej ukończeniu. Niżej podam trochę danych o tym cudzie świata :

Zapora Trzech Przełomów to tama zbudowana na rzece Jangcy w centralnej prowincji Chin – Hubei. Budowa rozpoczęła się w roku 1993, a została zakończona 20 maja 2006 roku. Napełnianie zbiornika zakończono 26 października 2010 uzyskując poziom wody wynoszący 175m, który umożliwia elektrowni wodnej działanie z pełną mocą. Wielka Tama jest najdroższym pojedynczym projektem budowlanym na świecie. Koszt przedsięwzięcia ocenia się na 37 mld USD. ( Hydraulika Siłowa News ). Zapora ma pełnić funkcję największej na świecie elektrowni wodnej, w której 26 generatorów o łącznej mocy 18,2 tys. MW, będzie produkować 84,7 TWh energii rocznie oraz chronić przed powodziami, a także ma zwiększyć żeglowność rzeki i sprawi, że przez sześć miesięcy w roku statki oceaniczne o wyporności 10 tys. ton docierać będą 2,4 tys. km w głąb lądu. Od 1993 r. trwała z użyciem hydrauliki siłowej budowa największej na świecie hydroelektrowni, tzw. Tamy Trzech Przełomów w Sanduoping, 26km od Yichang w prowincji Hubei.

Hydraulika siłowa nas pasjonuje.

Budowę już ukończono, trwa piętrzenie wody do poziomu +175 m, co wyznaczają liczne punkty rozmieszczone wzdłuż brzegów (rys. 9). Proces ten ma się zakończyć do końca 2008 r. Wówczas tama utworzy zbiornik o powierzchni ok. 1mln m2 i objętości 451×109 m3.
Nowa tama jest drugą z kolei budowlą tego typu na rzece. Oddalona o ok. 38 km od pierwszej (Gezhouba w prowincji Hebei) i wzniesiona w centralnej części trzeciego przełomu – Xinling, jest obecnie największą elektrownią wodną na świecie. Budowa zapory pochłonęła ok. 160 miast, z których przesiedlono ok. 1,2 mln ludzi. Woda unicestwiła liczne zabytki prastarej kultury, cuda przyrody1, zginęły dziesiątki gatunków fauny i flory. Protesty pozostały bez echa – w 2003 r. ruszyły pierwsze turbiny największej na świecie budowli hydrotechnicznej. Projekt tamy narodził się prawie 70 lat temu i długo dojrzewał, postrzegany przez lata jako mało realistyczny. Dopiero 3 kwietnia 1992 r. oficjalnie zatwierdzono plany budowy Wielkiej Tamy Trzech Przełomów. ( Hydraulika Siłowa News )

Hydraulika siłowa to coś co nas interesuje.

Konstrukcja zapory składa się z tamy głównej, dwóch skupisk generatorów (w sumie 26) oraz dwóch śluz przeznaczonych dla statków o różnej wyporności. Całość obiektu ilustruje makieta pokazana na rysunku 12. Długość tamy liczonej na wysokości korony wynosi 2309,47 m. Jej wysokość wynosi 185 m, a najwyższy dopuszczalny poziom wody w zbiorniku to 175 m. Sekcja przelewu spływowego ma 483 m długości z 23 dennymi otworami wylotowymi i 22 powierzchniowymi wrotami śluzowymi. Tama może przepuścić 102,5 tys. m3 wody na sekundę, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa nawet w razie największej powodzi. Stacja energetyczna składa się z dwóch obiektów usytuowanych po obu brzegach rzeki i jest wyposażona w generatory produkcji francuskiej. Jedna z nich, położona na lewym brzegu mieści czternaście turbin generatorów, a druga dwanaście. Każdy z nich posiada moc 700 MW, co daje w sumie 18 200 MW oraz do 84,68 TW energii rocznie. Energia jest przesyłana 15 liniami transmisji 500 kV do Chin Centralnych. Wydajność 26 turbin generatorów 700 MW jest uważana za odpowiednik 18 elektrowni nuklearnych lub elektrowni konwencjonalnych spalających 40 mln t węgla.

Hydraulika siłowa nas pociąga.

Praca hydroelektrowni odbywa się w warunkach ciągłej żeglugi, której roczne natężenie wynosi 50 mln t towarów w jednym kierunku. Pokonanie zapory umożliwiają dwie konstrukcje: pięciostopniowa śluza1 o wymiarach pojedynczej komory 280 x 34 x 5 m oraz tzw. winda dla mniejszych statków (do 3 tys. t). Poprzez śluzy mogą się poruszać statki o wyporności do 10 tys. t. Dwa korytarze umożliwiają wpływanie i wypływanie jednostek rzecznych do i ze zbiornika, co ilustrują rysunki 12–15. ( Hydraulika Siłowa News )

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.