Zawory hydrauliczne


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Oferujemy zawory hydrauliczne różnego działania, a przedewszystkim:

Zawory zwrotne bliźniacze sterowane – służą do blokowania odbiornika w obu kierunkach.Przepływ jest swobodny w jednym kierunku,a w drugim jest
kontrolowany cisnieniem sterującym.

Zawór przelewowy – służy do ograniczania maksymalnego ciśnienia w całym układzie hydraulicznym oraz określonej jego części

Zawór zwrotny – pozwala na swobodny przepływ w jednym kierunku oraz zamknięcie przepływu w kierunku przeciwnym.

Zawór dławiący – służy do regulowania przepływu w obu kierunkach.
Ustawienie przepływu jest zależne od cisnienia oraz lepkości oleju.

Zawór kulowy 2 drogowy -pozwala otworzyć lub zamknąć przepływ w układzie hydraulicznym nawet przy wysokim ciśnieniu.

Zawór kulowy 3-drogowy – jest używany do przełączania przepływu pomiędzy dwoma alternatywnymi wyjściami.

Zawór odcinająco – zwrotny jest używany do ograniczenia wysuwu siłownika

Zawór zabezpieczający – zapobiega niekontrolowanemu opuszczaniu ładunku w razie awarii przewodu.Zawór zamyka przepływ w razie zwarii.

Zawór krzyżowy – stosowany jest do ograniczenia maksymalnego ciśnienia na dwóch wejściach odbiornika.Jest idealną ochroną przed nagłym skokiem cisnienia oraz umozliwia ustawienie róznych ciśnień na dwóch wejściach układu.